Resources‎ > ‎

课外阅读推荐

       《中文》和《汉语》都是由中华人民共和国国务院侨务办公室委托暨南大学华文学院编写的。《中文》的教学对象为欧美地区周末制中文学校的华侨子女,《汉语》的教学对象为亚洲地区全日制华文学校的华侨子女,两套书都是很好的课外阅读材料。《标准中文》是当前高年级的教材,很多内容是不错的,可以作为低年级的课外阅读材料。
       另外,我们把网上能找到的国内的一些小学生读书目录也列在这里作为课外阅读参考。
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  156k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  212k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  252k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  317k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  356k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  404k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  428k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  437k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
十峰中文学校 http://www.dhcca.org/  530k v. 2 2013年5月14日 上午6:00 Guilian Xu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

查看
小书房儿童文学网站推荐  2012年11月12日 上午5:21 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  207k v. 3 2012年11月4日 下午7:43 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  462k v. 3 2012年11月4日 下午1:26 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
2011年4月21日在国家图书馆正式发布,由公益研究机构新阅读研究所组织专家研制。  164k v. 3 2012年11月12日 上午5:31 Guilian Xu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
查看 下载
  34818k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  7230k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  6510k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  7964k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  6518k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  8309k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  5745k v. 4 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  6013k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  6608k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  6778k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  7000k v. 5 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  7198k v. 7 2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
ċ

查看
  2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
ċ

查看
  2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
ċ

查看
  2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
ċ

查看
  2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
ċ

查看
  2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
ċ

查看
  2013年3月29日 下午3:29 Guilian Xu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
查看 下载
  9988k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  10684k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  11783k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  12382k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  13492k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  13438k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  14921k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  16768k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  15419k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  19248k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  20854k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  20086k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  1628k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  1835k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  1957k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  1617k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  1601k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Ċ
查看 下载
  1621k v. 4 2013年3月29日 下午3:20 Guilian Xu
Comments